Без категория

Европейски Проект

На 10.04.2023 г. Линеа Пак ООД сключи Договор за беззъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0031-C01 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация, „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), NextGenerationEU.

Договорът е със срок на изпълнение 12 месеца, с обща инвестиционна стойност 1 075 369.00 лева без ДДС. Основната цел е  да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на „Линеа Пак“ ООД .

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието му чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на „Линеа Пак“ ООД . Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.Инвестиционните дейности по проект са насочени към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси на Линеа Пак ООД,  с цел разширяване на производствения капацитет  на предприятието.

Предвиденото за закупуване по проекта оборудване включва инвестиции в дълготрайни материални активи, а именно: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на Машина за капсули за винени бутилки и специализиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието”.

Реализацията на проекта ще има дългосрочен положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятието и подобряване на пазарните му позиции спрямо конкурентите на база на закупеното ново технологично оборудване.

Придобитите инвестиции ще доведат до постигане на пазарно предимс2тво, персонализиране на продуктите, оригиналност, гъвкавост и ефикасност на производствените процеси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *