PVC капсули

  • За вашите традиционни продукти
  • Прецизно изработени
  • Гъвкави и адаптивни

Галерия

  • ДИАМЕТЪР от 24.0 до 36.0 мм
  • ВИСОЧИНА от 30 до 80 мм
  • ДЕБЕЛИНА на материала от 75 микрона

  • ЦВЕТОВЕ по Pantone Solid Coated
  • ДЕКОРАЦИИ ротогравюра / топъл печат
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ: лента за скъсване, хоризонтална и вертикална перфорация, релеф на капака