Вертикално интегриран цикъл на производство

 • Компанията контролира целия производствен процес по изготвянето на продуктите от началото до края: от суровините, дизайна, оцветяването, печатането и нарязването на фолиата, оформянето на капсулите до сервизното обслужване след продажбата.
 • Всеки етап от производството подлежи на стриктен контрол, което гарантира високото и безконкурентно качество.

Оперативен контрол

 • Специална фирмена AQL система следи качеството на полупродукт и краен продукт.
 • Цветопостигане се измерва със спектрофотометър в делта единици.
 • Качеството на изпълнение по технология за нанасяне на цвят, печат и декорация по изискване на клиента се проследява.
 • Прави се проверка на качеството на капсула върху бутилка за нейното перфектно поставяне и отваряне.

Vision Control System

 • Проследява и идентифицира продуктите.
 • Инспектира всички капсули по време на тяхното производство.
 • Така дефектните капсули се отстраняват автоматично и крайният продукт е 100% качествен.
 • Позволява по-ефективно използване на производствените линии.

Качество и идентичност

 • Нашата усъвършенствана производствена система ни позволява да предлагаме уникални качествени продукти за всеки наш клиент.