Полиламинатни капсули

  • Акцентират върху качеството на вашите продукти
  • Прецизно изработени
  • Придават елегантност

  • ДИАМЕТЪР от 27.3 до 32.0 мм
  • ВИСОЧИНА от 45 до 75 мм
  • ДЕБЕЛИНА на материала от 110 до 130 микрона

  • ЦВЕТОВЕ по Pantone Solid Coated
  • ДЕКОРАЦИИ ротогравюра / топъл печат
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ: хоризонтална перфорация, релеф на капака