PET капсули

  • Подчертават отношение към опазване на околната среда
  • Прецизно изработени
  • Тези капсули са произведени от 100% рециклируем материал

Галерия

  • ДИАМЕТЪР от 24.0 до 36.0 мм
  • ВИСОЧИНА от 30 до 80 мм
  • ДЕБЕЛИНА на материала от 75 микрона

  • ЦВЕТОВЕ по Pantone Solid Coated
  • ДЕКОРАЦИИ ротогравюра / топъл печат
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ: лента за скъсване, хоризонтална и вертикална перфорация, релеф на капака